Utenriksdepartementet - EØS- og EU-saker

Statsråd 2013 -

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og statsrådene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

16. oktober 2013 –

2013-2015: Vidar Helgesen
2015-2016: Elisabeth Aspaker
2016-        : Frank Bakke-Jensen