Utenriksdepartementet - Handels- og skipsfartssaker

Statsråd 1988 - 1996

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

1. januar 1988 - 31. desember 1996

1988          : Kurt Mosbakk
1988-1989: Jan Balstad
1989-1990: Kaci Kullmann Five
1990-1991: Eldrid Nordbø
1991-1994: Bjørn Tore Godal
1994-1996: Grete Knudsen
1996          : Grete Knudsen