Utenriksdepartementet - Utviklingssaker

Statsråd 1990 -

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

Utenriksdepartementet, 
bistandssaker/utviklings- og menneskerettighetssaker/ 
utviklingssaker

 

1. januar 1990 - 16. oktober 2013

Bistandssaker (1. januar 1990 - 31. desember 1997)
1990           : Tom Vraalsen
1990-1992: Grete Faremo
1992-1996: Kari Nordheim-Larsen
1996-1997: Kari Nordheim-Larsen
1997           : Hilde Frafjord Johnson

Utviklings- og menneskerettighetssaker (1. januar 1998 - 17. mars 2000)
          -2000: Hilde Frafjord Johnson

Utviklingssaker (17. mars 2000 - 16. oktober 2013)
2000-2001: Anne Kristin Sydnes
2001-2005: Hilde Frafjord Johnson
2005-2012: Erik Solheim (også sjef for Miljøverndepartementet 2007-2012)
2012-2013: Heikki Holmås