Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nedlagte norske departementer og sekretariater

1945 -

Dette er en alfabetisk liste over nedlagte departementer og regjeringssekretariater i Norge siden 1945.

“Opprettet” og “nedlagt” brukes uavhengig av på hvilken måte departementet er en fortsettelse av arbeidet i annet departement/andre departementer, og uavhengig av om departementets ansvarsområde overtas av annet departement/andre departementer, om departementet slås sammen med et annet departement, eller om departementet fortsetter under et annet navn.

Departementer

AAD
Arbeids- og administrasjonsdepartementet

opprettet 01.01.1998
nedlagt 01.10.2004

ABD
Arbeidsdepartementet

opprettet 01.09.1885
nedlagt 22.02.1946

AD
Administrasjonsdepartementet

opprettet 01.01.1993
nedlagt 31.12.1996

AD
Arbeidsdepartementet

opprettet 01.01.2010
nedlagt 31.12.2013

ASD
Arbeids- og sosialdepartementet

opprettet 01.10.2004
nedlagt: 31.12.2005

BFD
Barne- og familiedepartementet

opprettet 01.01.1991
nedlagt 31.12.2005

DFF
Departementet for familie- og forbrukersaker
opprettet 21.12.1956
nedlagt 08.05.1972

DUH
Departementet for utviklingshjelp

opprettet 01.01.1984
nedlagt 31.12.1989

FAD
Forbruker- og administrasjonsdepartementet

opprettet 08.05.1972
nedlagt 31.12.1989

FAD
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
opprettet 01.01.2006
nedlagt 31.12.2013

FFD
Familie- og forbrukerdepartementet

opprettet 01.01.1990
nedlagt 31.12.1990

FKD
Fiskeri- og kystdepartementet

opprettet 01.07.1946
nedlagt 31.12.2013

FSD
Forsynings- og gjenreisningsdepartementet

opprettet 01.10.1939
nedlagt 30.06.1950

HD
Handels-, sjøfarts- og industridepartementet
opprettet 01.10.1916
nedlagt 05.12.1947

HD/HSD
Handelsdepartementet/Handels- og skipsfartsdepartementet
opprettet 06.12.1947
nedlagt 31.12.1987

HD
Helsedepartementet
opprettet 01.01.2002
nedlagt 01.10.2004

IND
Industridepartementet

opprettet 06.12.1947
nedlagt 31.12.1987

KAD
Kommunal- og arbeidsdepartementet
opprettet 20.12.1948
nedlagt 31.12.1989
gjenopprettet 01.01.1993
nedlagt 31.12.1997

KD
Kulturdepartementet
opprettet 01.01.1991
nedlagt 31.12.2001

KKD
Kirke- og kulturdepartementet

opprettet 01.01.1990
nedlagt 31.12.1990

KOM
Kommunaldepartementet

opprettet 01.01.1990
nedlagt 31.12.1992

KUD
Kirke- og undervisningsdepartementet

opprettet 30.11.1814
nedlagt 31.12.1989

KUF
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

opprettet 01.01.1991
nedlagt 31.12.2001

KVD
Kultur- og vitenskapsdepartementet

opprettet 01.01.1982
nedlagt 31.12.1989

LPD
Lønns- og prisdepartementet

opprettet 01.08.1955
nedagt 08.05.1972

MOD
Moderniseringsdepartementet

opprettet 01.10.2004
nedlagt 31.12.2006

ND
Næringsdepartementet

opprettet 01.01.1988
nedlagt 31.12.1992

NHD
Nærings- og handelsdepartementet

opprettet 01.01.1997
nedlagt 31.12.2013

NOE
Nærings- og energidepartementet

opprettet 01.01.1993
nedlagt 31.12.1996

OED
Olje- og energidepartementet

opprettet 01.01.1978
nedlagt 31.12.1992
gjenopprettet 01.01.1997

PSD
Planleggings- og samordningsdepartementet

opprettet 01.01.1997
nedlagt 31.12.1997

SHD
Sosial- og helsedepartementet

opprettet 08.11.1993
nedlagt 31.12.2001

SKD
Skipsfartsdepartementet
opprettet 01.10.1942
nedlagt 05.11.1945

SOS
Sosialdepartementet

opprettet 08.06.1913
nedlagt 08.11.1993
gjenopprettet 01.01.2002
nedlagt 01.10.2004

UFD
Utdannings- og forskningsdepartementet

opprettet 01.01.1990
nedlagt 31.12.1990
opprettet 01.01.2002
nedlagt 31.12.2006

Sekretariater

HAV
Havrettssekretariatet
opprettet 27.09.1974
nedlagt 31.12.1978

PLS
Planleggingssekretariatet
opprettet 01.01.1980
nedlagt 31.12.1981

UVH
Sekretariatet for utviklingshjelpen

opprettet 17.06.1983
nedlagt 31.12.1983

Til toppen