Nedlagte norske departementer og sekretariater

1945 -

Dette er en alfabetisk liste over nedlagte departementer og regjeringssekretariater i Norge siden 1945.

“Opprettet” og “nedlagt” brukes uavhengig av på hvilken måte departementet er en fortsettelse av arbeidet i annet departement/andre departementer, og uavhengig av om departementets ansvarsområde overtas av annet departement/andre departementer, om departementet slås sammen med et annet departement, eller om departementet fortsetter under et annet navn.

Departementer

AAD
Arbeids- og administrasjonsdepartementet

opprettet 01.01.1998
nedlagt 01.10.2004

ABD
Arbeidsdepartementet

opprettet 01.09.1885
nedlagt 22.02.1946

AD
Administrasjonsdepartementet

opprettet 01.01.1993
nedlagt 31.12.1996

AD
Arbeidsdepartementet

opprettet 01.01.2010
nedlagt 31.12.2013

ASD
Arbeids- og sosialdepartementet

opprettet 01.10.2004
nedlagt: 31.12.2005

BFD
Barne- og familiedepartementet

opprettet 01.01.1991
nedlagt 31.12.2005

DFF
Departementet for familie- og forbrukersaker
opprettet 21.12.1956
nedlagt 08.05.1972

DUH
Departementet for utviklingshjelp

opprettet 01.01.1984
nedlagt 31.12.1989

FAD
Forbruker- og administrasjonsdepartementet

opprettet 08.05.1972
nedlagt 31.12.1989

FAD
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
opprettet 01.01.2006
nedlagt 31.12.2013

FFD
Familie- og forbrukerdepartementet

opprettet 01.01.1990
nedlagt 31.12.1990

FKD
Fiskeri- og kystdepartementet

opprettet 01.07.1946
nedlagt 31.12.2013

FSD
Forsynings- og gjenreisningsdepartementet

opprettet 01.10.1939
nedlagt 30.06.1950

HD
Handels-, sjøfarts- og industridepartementet
opprettet 01.10.1916
nedlagt 05.12.1947

HD/HSD
Handelsdepartementet/Handels- og skipsfartsdepartementet
opprettet 06.12.1947
nedlagt 31.12.1987

HD
Helsedepartementet
opprettet 01.01.2002
nedlagt 01.10.2004

IND
Industridepartementet

opprettet 06.12.1947
nedlagt 31.12.1987

KAD
Kommunal- og arbeidsdepartementet
opprettet 20.12.1948
nedlagt 31.12.1989
gjenopprettet 01.01.1993
nedlagt 31.12.1997

KD
Kulturdepartementet
opprettet 01.01.1991
nedlagt 31.12.2001

KKD
Kirke- og kulturdepartementet

opprettet 01.01.1990
nedlagt 31.12.1990

KOM
Kommunaldepartementet

opprettet 01.01.1990
nedlagt 31.12.1992

KUD
Kirke- og undervisningsdepartementet

opprettet 30.11.1814
nedlagt 31.12.1989

KUF
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

opprettet 01.01.1991
nedlagt 31.12.2001

KVD
Kultur- og vitenskapsdepartementet

opprettet 01.01.1982
nedlagt 31.12.1989

LPD
Lønns- og prisdepartementet

opprettet 01.08.1955
nedagt 08.05.1972

MOD
Moderniseringsdepartementet

opprettet 01.10.2004
nedlagt 31.12.2006

ND
Næringsdepartementet

opprettet 01.01.1988
nedlagt 31.12.1992

NHD
Nærings- og handelsdepartementet

opprettet 01.01.1997
nedlagt 31.12.2013

NOE
Nærings- og energidepartementet

opprettet 01.01.1993
nedlagt 31.12.1996

OED
Olje- og energidepartementet

opprettet 01.01.1978
nedlagt 31.12.1992
gjenopprettet 01.01.1997

PSD
Planleggings- og samordningsdepartementet

opprettet 01.01.1997
nedlagt 31.12.1997

SHD
Sosial- og helsedepartementet

opprettet 08.11.1993
nedlagt 31.12.2001

SKD
Skipsfartsdepartementet
opprettet 01.10.1942
nedlagt 05.11.1945

SOS
Sosialdepartementet

opprettet 08.06.1913
nedlagt 08.11.1993
gjenopprettet 01.01.2002
nedlagt 01.10.2004

UFD
Utdannings- og forskningsdepartementet

opprettet 01.01.1990
nedlagt 31.12.1990
opprettet 01.01.2002
nedlagt 31.12.2006

Sekretariater

HAV
Havrettssekretariatet
opprettet 27.09.1974
nedlagt 31.12.1978

PLS
Planleggingssekretariatet
opprettet 01.01.1980
nedlagt 31.12.1981

UVH
Sekretariatet for utviklingshjelpen

opprettet 17.06.1983
nedlagt 31.12.1983