Politisk rådgiver i Barne- og likestillingdepartementet

1959 -

Stillingen som politisk rådgiver i departementene er videreføringen av to stillinger som vokste fram fra slutten av 1940-tallet - personlig sekretær fra 1946 og personlig rådgiver fra 1974. I 1992 ble de to stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor. 

 

Familie- og forbrukerdepartementet/Forbruker- og administrasjonsdepartementet/ Familie- og forbrukerdepartementet/
Barne- og familiedepartementet/Barne- og likestillingsdepartementet/
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1. august 1959 -

Familie- og forbrukerdepartementet ( - 7. mai 1972)
Personlig sekretær (1. august 1959 - )
1959-1963: Elsa Rastad Bråten
1963-1965: Elsa Rastad Bråten
1965-1971: Berit Ruud Bekken
1971-         : Per Eggesvik


Forbruker- og administrasjonsdepartementet
(8. mai 1972 - 31. desember 1989)
Personlig sekretær
         -1972: Per Eggesvik
1972-1973: Berit Kvæven
1973-1974: Ruth Anlaug Ryste
1974-1976: Kari Gjesteby
1976-1978: Bjørg Leite
1978-1980: Berit Krosshaug
1980-1981: Tone Bratteli Jamholt
1981          : Tone Bratteli Jamholt
1981-1985: Erling Lae
1985-1986: Oddbjørn Tysnes
1986          : Vigdis Ravnøy
1987-1989: Synnøve Tronsvang
1989          : Sylvi Ann Enevold
1989-         : Torunn Laupsa
1989          : Jon Gunnar Pedersen (administrasjonssaker)


Familie- og forbrukerdepartementet

(1. januar 1990 - 31. desember 1990)
Personlig sekretær
         -1990: Torunn Laupsa
1990-         : Hanne Harlem


Barne- og familiedepartementet
(1. januar 1991 - 31. desember 2005)
Personlig sekretær ( - 1. juli 1992)
         -1991: Hanne Harlem
1991-         : Berit Bakkane

Politisk rådgiver (1. juli 1992 - )
         -1992: Berit Bakkane
1992-1993: Kristin Veskje
1993-1994: Ingunn Yssen
1994-1996: Tor Ottar Karlsen
1996-1997: Frode Berge
1996-1997: Hilde Singsaas
1997-2000: Inge Takle Mæstad
1997-2000: Elisabeth Angell
2000-2001: Kjell Erik Øie
2000-2001: Eli Anne Hole
2001-2004: Ruth Leonore Stenersen
2004-2005: Astrid Apalset Vassbø
2005-         : Marthe Scharning Lund (unntatt barnehagesakene)


Barne- og likestillingsdepartementet
(1. januar 2006 - 31. desember 2009)
         -2007: Marthe Scharning Lund
2007-2008: Marthe Scharning Lund
2008          : Marthe Scharning Lund
2008-2009: Lotte Grepp Knutsen
2009          : Tord Dale
2009-         : Line Gaare Paulsen


Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
(1. januar 2010 - 31. mars 2016)
         -2012: Line Gaare Paulsen
2012          : Line Gaare Paulsen
2012-2013: Kine Sperre Horsbøl
2012-2013: Linn Brodal
2013-         : Ronny Røste
2015-2016: Lars Joakim Hanssen (integreringssaker)
2016         : Espen Teigen (integreringssaker)

Barne- og likestillingsdepartementet (1. april 2016 -)
        -2017: Ronny Røste
2017-        : Atle Simonsen