Forsiden

Personlig sekretær i Departementet for utviklingshjelp

1984 - 1989

Stillingen som politisk rådgiver i departementene er videreføringen av to stillinger som vokste fram fra slutten av 1940-tallet - personlig sekretær fra 1946 og personlig rådgiver fra 1974. I 1992 ble de to stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor. 

 

1. januar 1984 - 31. desember 1989

 Personlig sekretær
1984-1985: Hanne Marie Kaarstad
1985-1986: Idar Magne Holme
1986-1987: Vidar Bjørnstad
1987-1988: Janne Svegården
1989          : Åslaug Haga