Forsiden

Politisk rådgiver i Finansdepartementet

1973 -

Stillingen som politisk rådgiver i departementene er videreføringen av to stillinger som vokste fram fra slutten av 1940-tallet - personlig sekretær fra 1946 og personlig rådgiver fra 1974. I 1992 ble de to stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor. 

 

Finans- og tolldepartementet/
Finansdepartementet

5. november 1973 -

Finans- og tolldepartementet ( - 31. desember 1999)
Personlig sekretær (5. november 1973 - 1. juli 1992)
1973-1975: Gunnar Simonsvik
1975-1976: Thorbjørn G. Hagen
1976-1977: Thorbjørn G. Hagen
1978-1979: Jon Ivar Nålsund
1979-1981: Tove Strand Gerhardsen
1981          : Olav Ljones
1981          : Hans Kristian Hogsnes
1981-1983: Thomas Knutzen
1989-1990: Bjørn Østbø
1990-         : Anne-Lise Grande Vollan

Personlig rådgiver (15. august 1983 - 1. juli 1992)
1983-1985: Hans Henrik Ramm
1985          : Frode Helgerud
1985-1986: Steinar Juel
1986-1989: Vigdis Magistad

Politisk rådgiver (1. juli 1992 – )
         -1993: Anne-Lise Grande Vollan
1994-1996: Ellen Horneland
1996-1997: Tom Therkildsen
1997          : Trond Rostad
1997          : Frode Jacobsen
1997-1999: Terje Riis-Johansen
1999-         : Harald Buttedahl


Finansdepartementet (1. januar 2000 - )
Politisk rådgiver
         -2000: Harald Buttedahl
2000-2001: Torbjørn Giæver Eriksen
2001-2005: Kaj-Martin Georgsen
2005-2006: Siri Hall Arnøy
2006-2009: Sylvi Annie Bratten
2009-2013: Randi Ness
2013-2016: Petter Kvinge Tvedt
2013          : Jens Frølich Holte (klimakvotesaker)
2016-        : Julia Sanna Marie Brännström Nortug