Politisk rådgiver i Fiskeri- og kystdepartementet

1972 - 2013

Stillingen som politisk rådgiver i departementene er videreføringen av to stillinger som vokste fram fra slutten av 1940-tallet - personlig sekretær fra 1946 og personlig rådgiver fra 1974. I 1992 ble de to stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor. 

 

Fiskeridepartementet/
Fiskeri- og kystdepartementet

2. november 1972 - 31. desember 2013

Fiskeridepartementet ( - 1. oktober 2004)
Personlig sekretær (2. november 1972 - 1. juli 1992)
1972-1973: Odd Steinsbø
1973          : Elias Giske
1973-1976: Jan Skrede
1976-1978: Jan Skrede
1978-1981: Gunnar Pettersen
1981          : Gunnar Pettersen
1981-1983: Svein Munkejord
1984-1985: Paul Birger Torgnes
1985-1986: Lars Peder Brekk
1986-1988: Borghild Tveit
1989          : Anne Breiby
1989-1990: Britt Nordlund
1990-         : Siri Kolseth

Personlig rådgiver (11. juli 1983 - 1. juli 1992)
1983-1985: Kjell Wickstrand

Politisk rådgiver (1. juli 1992 – )  
         -1992: Siri Kolseth
1992-1996: Lisbeth Berg Hansen
1992-1994: Otto Gregussen
1994-1995: Erlend Hansen
1996-1997: Kari Morvik
1997-2000: Reidun Ann Støle
2000          : Hege Åse Solbakken
2000-2001: Arve Helle
2001          : Venke Noreide
2001-         : Jorhill Andreassen

Fiskeri- og kystdepartementet (1. okober 2004 - 31. desember 2013)
Politisk rådgiver 
         -2005: Jorhill Andreassen
2005-2007: Kari-Anne Larsen, fra 8. juli 2006 Kari-Anne Opsal
2007-2008: John Erik Pedersen
2009          : Anne Cathrine Berger
2009-2011: Fride Solbakken
2011-2012: Martin Henriksen
2012-2013: Tord Dale
2013          : Victoria Braathen 
2013          : Morten Storebø (forsknings-, styrings- og
                    administrasjonssaker)
2013          : Reynir Johannesson (kystsaker)