Forsiden

Politisk rådgiver i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

1990 - 2013

Stillingen som politisk rådgiver i departementene er videreføringen av to stillinger som vokste fram fra slutten av 1940-tallet - personlig sekretær fra 1946 og personlig rådgiver fra 1974. I 1992 ble de to stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor. 

 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet/Administrasjonsdepartementet/
Planleggings- og samordningsdepartementet/Arbeids- og administrasjonsdepartementet/Moderniseringsdepartementet/Fornyings- og administrasjonsdepartementet/
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

 

1. januar 1990 - 31. desember 2013

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
(1. januar 1990 - 31. desember 1992)
Personlig sekretær (1. januar 1990 - 1. juli 1992)
1990          : Jon Gunnar Pedersen

Personlig rådgiver (19. november 1990 - 1. juli 1992)
1990-1992: Odd Bakken
1992-         : Morten Lauvbu

Politisk rådgiver (1. juli 1992 – )
         -1992: Morten Lauvbu
1992-         : Terje Emil Johannessen


Administrasjonsdepartementet (1. januar 1993 - 31. desember 1996)
Politisk rådgiver 
         -1994: Terje Emil Johannessen
1994-1996: Nils Amund Røhne
1996          : Frode Berge
1996-         : Heidi Merete Rudi


Planleggings- og samordningsdepartementet

(1. januar 1997 - 31. desember 1997)
Politisk rådgiver 
       -1997: Heidi Merete Rudi
1997-       : Inger Lund Eikesdal


Arbeids- og administrasjonsdepartementet
(1. januar 1998 - 1. oktober 2004)
Politisk rådgiver 
         -1999: Inger Lund Eikesdal
1999-2000: Marit Momrak Wright
2000-         : Hilde Kristine Nystuen Thorkildsen
2001          : Frode Alfheim
2001-2004: Nils-Ola Widme
2004          : Anne Haabeth Rygg
2004-         : Anne Haabeth Rygg


Moderniseringsdepartementet (1. oktober 2004 - 31. desember 2005)
Politisk rådgiver
         -2005: Anne Haabeth Rygg
2005-         : Jørund Leknes


Fornyings- og administrasjonsdepartementet
(1. januar 2006 - 31. desember 2009)
Politisk rådgiver 
          -2009: Jørund Leknes
2009-           : Trond Blattmann

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
(1. januar 2010 - 31. desember 2013)
Politisk rådgiver
          -2011: Trond Blattmann
2011-2013: Jon Reidar Øyan
2011           : Øyvind Grøslie Wennesland
2013           : Rikke Sjøberg
2013           : Reynir Johannesson (bredbåndsaker)
2013           : Catharina Munthe (kirkesaker)
2013           : Morten Storebø (konkurransesaker)