Politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet

1946 -

Stillingen som politisk rådgiver i departementene er videreføringen av to stillinger som vokste fram fra slutten av 1940-tallet - personlig sekretær fra 1946 og personlig rådgiver fra 1974. I 1992 ble de to stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor. 

 

1946 -

Personlig sekretær (1946 - 1. juli 1992)
1946-1947: Dag Ramsøy Bryn
1964-1965: Kurt Mosbakk
1972-1973: Egil Løkse
1973-1975: Anders Nikolai Helseth
1976-1978: Harry Nilsen
1979-1981: Leonard Larsen
1981          : Leonard Larsen
1981-1985: Ivar Glomstein
1986          : Rolf Pettersen
1986-1988: Norulv Øvrebotten
1988-1989: Elsa Eriksen
1989-1990: Margrethe Lied
1990-         : Frode Berge

Politisk rådgiver (1. juli 1992 - )
         -1992: Frode Berge
1993          : Sigve Brekke
1993-1995: Anne-Oddveig Rørvik
1995-1996: Inger Hovengen
1996          : Frode Alfheim
1996-1997: Susanne Bratli Grannes
1997-1999: Malin Stensønes
1999          : Torunn Elise Kvisberg
1999-2000: Trine Radmann
2000-2001: Tonje Westby
2001-2003: Bård Glad Pedersen
2004-         : Bengt Trygve Eidem
2005-2005: Ivan Pettersen
       -2005: Bengt Trygve Eidem
2005-         : Ragnhild Mathisen
2009          : Rune Bakervik
         -2009: Ragnhild Mathisen
2009          : Ragnhild Mathisen
2009-2011: Kathrine Raadim
2011-2012: Kathrine Raadim
2012          : Ingrid Johansen Aune
2012-2013: Atle Ottesen
2013          : Line Tresselt
2013-         : Audun Halvorsen
2016          : Marte Ziolkowski