Forsiden

Personlig sekretær i Handels- og skipsfartsdepartementet

1967 - 1987

Stillingen som politisk rådgiver i departementene er videreføringen av to stillinger som vokste fram fra slutten av 1940-tallet - personlig sekretær fra 1946 og personlig rådgiver fra 1974. I 1992 ble de to stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor.

 

1. august 1967 - 31. desember 1987

Personlig sekretær
1967-1969: Jan P. Syse (underdirektør)
1972          : Dag Egil Sandal Tresselt
1972-1973: Egil Haugland
1973-1974: Arne Treholt
1974-1976: Gro Hillestad Thune
1976-1977: Tove Strand Gerhardsen
1978-1979: Alf Hildrum
1979-1981: Ragnar Guran
1981          : Hanne Finstad
1981-1983: Sverre Stub
1983-1986: Lars Rise
1986-1987: Asbjørn Eikeland