Personlig sekretær i Utenriksdepartementet - Havrettssekretariatet

1974 - 1976

Stillingen som politisk rådgiver i departementene er videreføringen av to stillinger som vokste fram fra slutten av 1940-tallet - personlig sekretær fra 1946 og personlig rådgiver fra 1974. I 1992 ble de to stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor. 

 

27. september 1974 - 31. desember 1978

Personlig sekretær
1974-1976: Arne Treholt
1976          : Arne Treholt