Forsiden

Politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet

1971 -

Stillingen som politisk rådgiver i departementene er videreføringen av to stillinger som vokste fram fra slutten av 1940-tallet - personlig sekretær fra 1946 og personlig rådgiver fra 1974. I 1992 ble de to stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor. 

 

Justis- og politidepartementet/
Justis- og beredskapsdepartementet

21. juni 1971 -

Justis- og politidepartementet (- 31. desember 2011)
Personlig sekretær (21. juni 1971 - 1. juli 1992)
1971-1972: Rolf Lien
1972-1973: Trygve Schiøll
1973-1975: Per Th. Eggesvik
1975-1976: Hans Bendiksby
1976-1977: Hans Bendiksby
1978-1979: Torild Lien Utvik
1981          : Oddny Aleksandersen
1981-1985: Else Valborg Messelt
1985-1986: Heidi Larssen
1989-1990: Elisabeth Aspaker
1992-         : Erik Nadheim

Personlig rådgiver (17. mai 1986 - 1. juli 1992)
1986-1989: Ole Steen-Olsen
1990-1991: Arild Vist

Politisk rådgiver (1. juli 1992 – )
         -1995: Erik Nadheim
1995-1996: Jens Ove Kristiansen
1996-1997: Øyvind Slåke
1997          : Nils Henning Hontvedt
1997-1999: Hans Olav Syversen
1999          : Atle Hamar
1999-2000: Trude H. Metliaas
1999          : Guro Slettemark
1999-2000: Grete Søreide Lauridsen
1999-2000: Bjørn Erik Thon
2000-2001: Kjetil Mjøsund
2001-2005: Marit Helene Meyer
2002-2003: Hilde Elise Lytomt Harwiss
2003          : Sverre Molandsveen
2004          : Kjersti Malene Høgestøl
2005-2005: Kjersti Malene Høgestøl
2005-2007: Astri Aas-Hansen
2007-2011: Eirik Øwre Thorshaug
2008-2009: Hadia Tajik
2009           : Kjetil Mjøsund
2011           : Jon Reidar Øyan
2011           : Astrid Bergmål
2011           : Eirik Øwre Thorshaug
2011-          : Astrid Bergmål

Justis- og beredskapsdepartementet (1. januar 2012 - )
          -2012: Astrid Bergmål
2012-2013: Elisabeth Helmersen
2013          : Tonje Brenna
2013-2015: Andre R. Kolve
2013          : Morten Storebø (selskapslovgivning)
2015-2016: Lars Joakim Hanssen (innvandringssaker)
2016         : Espen Teigen (innvandringssaker)
2016         : Anette Carnarius Elseth
2016-        : Espen Teigen (innvandrings- og integreringssaker)
2017-        : Arne-Petter Lorentzen