Politiske rådgivere i Kunnskapsdepartementet

1955 -

Stillingen som politisk rådgiver i departementene er videreføringen av to stillinger som vokste fram fra slutten av 1940-tallet - personlig sekretær fra 1946 og personlig rådgiver fra 1974. I 1992 ble de to stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor.

 

Kirke- og undervisningsdepartementet/Utdannings- og forskningsdepartementet/ Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet/
Utdannings- og forskningsdepartementet/
Kunnskapsdepartementet

17. oktober 1955 -

Kirke- og undervisningsdepartementet (- 31. desember 1989)
Personlig sekretær (17. oktober 1955 - )
1955-1960: Enevald Skadsem
1960-1963: Sverre Smeland
1963-1965: Sverre Smeland
1966-1969: Tor Holtan-Hartwig
1967-1968: Arnfinn Sørensen
1969-1970: Tor Holtan-Hartwig
1971-1972: Lars Andreas Buer
1972-1973: Arvid Lars Høidal
1973-1975: Lars Buer
1976-1977: Jørgen Karlsen
1978-1979: Turid Dankertsen
1979-1981: Svein Larsen
1981          : Svein Larsen
1981-1983: Borghild Eldøen
1981          : Gunnar Magnus (kultur- og vitenskapssaker)
1983-1985: Dagfinn Høybråten
1985-1986: Solveig Juel
1986-1989: Morten Lauvbu
1988-1989: Edvard Haugland
1989-         : Widar Skogan

Personlig rådgiver (15. august 1984 - )
1984-1986: Finn Johan Andersen
1985-1986: Dagfinn Høybråten


Utdannings- og forskningsdepartementet
(1. januar 1990 - 31. desember 1990)
Personlig sekretær  
         -1990: Widar Skogan
1990-         : Morten Lauvbu


Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
(1. januar 1991 - 31. desember 2001)
Personlig sekretær ( - 1. juli 1992)   
         -        : Morten Lauvbu
1992-         : Kari Paulsrud

Personlig rådgiver (- 1. juli 1992)
          -       : Morten Lauvbu

Politisk rådgiver (1. juli 1992 - )
         -1992: Morten Lauvbu
         -1994: Kari Paulsrud
1994-1996: Morten Pettersen
1996-1997: Morten Pettersen
1997-1998: Helene Langeland
1998-2000: Knut Arild Hareide
2000-2001: Wegard Håkon Harsvik
2001-         : Elisabeth Aspaker


Utdannings- og forskningsdepartementet
(1. januar 2002 - 31. desember 2005)
Politisk rådgiver 
         -2004: Elisabeth Aspaker
2004-         : Eldbjørg Torsøe
2005          : Marianne Groth 
        -2005 : Eldbjørg Torsøe
2005-         : Roger Pedersen


Kunnskapsdepartementet (1. januar 2006 - )
Politisk rådgiver
         -2007: Roger Pedersen
2007-2009: Audun Kolsrud Herning
2007-2009: Kyrre Lekve (forsknings- og høyere utdanningssaker)
2009          : Ketil Raknes
2009-2012: Sylvi Annie Bratten
2012          : Katrine Gramnæs
2012          : Sylvi Annie Bratten
2012-2013: Katrine Gramnæs
2013-2016 : Magnus Thue
2016-         : Hannah Sumeja Atic
2017-         : Sandra Bruflot