Politisk rådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1971 -

Stillingen som politisk rådgiver i departementene er videreføringen av to stillinger som vokste fram fra slutten av 1940-tallet - personlig sekretær fra 1946 og personlig rådgiver fra 1974. I 1992 ble de to stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor. 

 

Kommunal- og arbeidsdepartementet/ Kommunaldepartementet/
Kommunal- og arbeidsdepartementet/Kommunal- og regionaldepartementet/
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

23. mars 1971 -

Kommunal- og arbeidsdepartementet ( - 31. desember 1989)
Personlig sekretær (23. mars 1971 - )
1971-1972: Bjørn Skogstad Aamo
1972          : Helge Røed
1972-1973: Ivar Molde
1973-1975: Arne Michael Olsen
1976          : Olav Espe Kvestad
1976-1979: Ragnar Kristoffersen
1979-1980: Torild Lien Utvik
1979          : Inge Staalesen
1980-1981: Bjørg Hermansen
1981          : Bjørg Hermansen
1981-1983: Kjell Ursin-Smith
1985          : Erik Wickstrøm
1985-1986: Kari Mette Dyrkorn
1986          : Tore Christoffersen

Personlig rådgiver (1. desember 1979 - )
1979-1981: Jon Kjell Gjønnes
1981          : Jon Kjell Gjønnes
1983-1985: Kari Garmann
1985          : Kjell Wickstrand
1985-1986: Berit Alfsen
1986-1988: Tore Christoffersen
1988-1989: Steinar Gullvåg
1989-         : Ragnhild Skjerveggen (kommunalsaker 2. november 1989)
1989-         : Odd Arild Kvaløy


Kommunaldepartementet (1. januar 1990 - 31. desember 1992)
Personlig rådgiver (- 1. juli 1992)
         -1990: Ragnhild Skjerveggen
         -1990: Odd Arild Kvaløy
1990-         : Steinar Pedersen

Personlig sekretær ( - 1. juli 1992)
1990-        : Ingunn Yssen

Politisk rådgiver (1. juli 1992 – )
         -       : Steinar Pedersen 
        -1992: Ingunn Yssen
1992-        : Roger Ingebrigtsen


Kommunal- og arbeidsdepartementet

(1. januar 1993 - 31. desember 1997)
Politisk rådgiver 
         -1993: Steinar Pedersen
         -1996: Roger Ingebrigtsen
1993-1996: Sverre Oskar Johansen
1996-1997: Jostein Hernæs
1996-1997: Barbro-Lill Hætta
1997-         : Eva Margrete Lian


Kommunal- og regionaldepartementet
(1. januar 1998 - 31. desember 2013)
Politisk rådgiver
          -1999: Eva Margrete Lian
           1999: Eva Margrethe Lian
1998-1999: Inge Bartnes
1999          : Inge Bartnes
1999          : Steinar Ness
1999-2000: Guri Størvold
2000-2001: Marianne Aasen Agdestein
2001-2004: Roger Iversen
2004-2005: John-Ragnar Kvam Aarset
2005-2007: Magnhild Eia
2007          : Geir Pollestad
2007-2009: Lars Erik Bartnes
2009          : Marit Jacobsen
2009-2013: Anja Kristin Salte Hjelseth       
2012-2013: Laila Melkevoll
2013           : Sven Jørund Kolstø
2013-          : Rikke Sjøberg


Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(1. januar 2014 - )
         -        : Rikke Høistad Sjøberg
2015-2016: Iris Aunvik Tveten