Forsiden

Politisk rådgiver i Kulturdepartementet

1982 -

Stillingen som politisk rådgiver i departementene er videreføringen av to stillinger som vokste fram fra slutten av 1940-tallet - personlig sekretær fra 1946 og personlig rådgiver fra 1974. I 1992 ble de to stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor. 

 

Kultur- og vitenskapsdepartementet/Kirke- og kulturdepartementet/
Kulturdepartementet/Kultur- og kirkedepartementet/
Kulturdepartementet

 

1. januar 1982 -

Kultur og vitenskapsdepartementet
(1. januar 1982 - 31. desember 1989)
Personlig sekretær (1. januar 1982 - ) 
1982-1986: Gunnar Magnus
1986-1987: Synnøve Nymo
1987-1989: Elisabeth Walaas
1989-         : Laila Dåvøy


Kirke- og kulturdepartementet (1. januar 1990 - 31. desember 1990)
Personlig sekretær 
         -1990: Laila Dåvøy
1990          : Ola T. Lånke (kirkesaker)
1990-         : Tore Li (kultursaker)


Kulturdepartementet (1. januar 1991 - 31. desember 2001)
Personlig sekretær ( - 1. juli 1992) 
         -       : Tore Li

Politisk rådgiver (1. juli 1992 - )
         -1992: Tore Li
1992-1993: Bjørn Christensen
1993-1996: Sigurd Sandvin
1994          : Siri Ulvin
1996-1997: Nita Kapoor
1997-1998: Guri Jørstad
1997-1999: Steinar Ness
1999-2000: Vanja Stenslie Krakk
2000-2001: Aina Holst
2001          : Aina Holst
2001-         : Gjermund Løyning


Kultur- og kirkedepartementet (1. januar 2002 - 31. desember 2009)
Politisk rådgiver
         -2005 : Gjermund Løyning
2005-2007: Halvard Ingebrigtsen
2006-2007: Trine Synøve Lie Larsen
2007-2009: Trine Synøve Lie Larsen
2009          : Roger Solheim (kultursaker)


Kulturdepartementet
(1. januar 2010 - )
Politisk rådgiver
        -2012: Roger Solheim
2010          : Kjersti Stenseng
2011          : Siv Larssen Aasvik
2011          : Kjersti Stenseng
2011          : Åsmund Aukrust
2012          : Kjersti Stenseng
2012          : Kjersti Stenseng
2012          : Shakeel Rehman
2012-2013: Håvard Fossbakken
2013          : Julie Lødrup
2013-2014: Catharina Munthe
2014-2015: Kjersti Aastad
2015-2016: Kjersti Aastad
2016-         : Maria Kristine Göthner