Politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet

1946 -

Stillingen som politisk rådgiver i departementene er videreføringen av to stillinger som vokste fram fra slutten av 1940-tallet - personlig sekretær fra 1946 og personlig rådgiver fra 1974. I 1992 ble de to stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor. 

 

Landbruksdepartementet/
Landbruks- og matdepartementet

15. juli 1946 -

Landbruksdepartementet ( - 1. oktober 2004)
Personlig sekretær (15. juli 1946 - 1. juli 1992)
1946-1947: Olav Hogna
1956-1958: Arne Løberg
1959-1960: Hilderid Folkestad Børke
1960-1963: Hermod Sande
1963          : Olav Bakke
1964-1965: Jakob Haugen
1971-1972: Rolf Sæther
1973          : Svein Sundsbø
1974-1976: Per Harald Grue
1976-1978: Per Harald Grue
1978-1979: Ola Skjølaas
1979-1981: Nordahl Roaldsøy
1981          : Nordahl Roaldsøy
1981-1983: Sigvart Hovland
1983-1985: Per Kristian Aas
1985-1986: Anny Felde
1986-1989: May Liss Vesterdal
1990          : Lars Fredrik Stuve
1990-         : Ingrid Norstein

Politisk rådgiver (1. juli 1992 – )
          -1996: Ingrid Norstein
1992-1994: Finn Arne Eriksrud
1995-1996: Svein Aursand
1996          : Laila Roel
1996-1997: Synnøve Klemetrud
1997-1998: Brit Skjelbred
1998-2000: Gunnar Dalen
1999-2000: Elin Klakken Kleven
2000-2001: Sikke Næsheim
2001-2004: Alvhild Hedstein
2002-         : Geir Olsen
2004-         : Eva Kvelland
2004-         : Maren Hersleth Holsen


Landbruks- og matdepartementet (1. oktober 2004 - )
Politisk rådgiver
         -2004: Geir S. Olsen 
         -2005: Eva Kvelland 
         -2005: Maren Hersleth Holsen
2005-2008: Sigrid Hjørnegård
2007         : Trond Ballestad
2008-        : Ane Kismul
2009-2010: Hildegunn Gjengedal
          -2012: Ane Kismul
2012           : Ane Kismul
2012-2013: Anne Marie Aanerud
2013-2015: Lars Joakim Hanssen
2015-2016: Julia Sanna Maria Brännström Nordtug
2016          : Tobias Brännström
2016-         : Margrete Dysjaland