Personlig sekretær i Lønns- og prisdepartementet

1962 - 1972

Stillingen som politisk rådgiver i departementene er videreføringen av to stillinger som vokste fram fra slutten av 1940-tallet - personlig sekretær fra 1946 og personlig rådgiver fra 1974. I 1992 ble de to stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor. 

 

1. september 1962 - 7. mai 1972

 Personlig sekretær
1962-1963: Sverre Frogner
1963-1965: Sverre Frogner
1972          : Helge Røed