Forsiden

Politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet

1972 -

Stillingen som politisk rådgiver i departementene er videreføringen av to stillinger som vokste fram fra slutten av 1940-tallet - personlig sekretær fra 1946 og personlig rådgiver fra 1974. I 1992 ble de to stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor. 

 

8. mai 1972 -

Miljøverndepartementet (8. mai 1972 - 31. desember 2013)
Personlig sekretær
(8. mai 1972 - 1. juli 1992)
1972          : Helge Røed
1972-1973: Ragnar Udjus
1975          : Mona Persvold
1975-1976: Rolf Lasse Lund
1976-1977: Rolf Lasse Lund
1978          : Jon Dagfinnson Bech
1978-1979: Turid Sand
1979-1981: Liv Valstrand
1981          : Liv Valstrand
1981-1983: Kjell Wickstrand
1983-1984: Margunn Ueland
1984-1985: Per Kristian Skulberg
1985          : Per Kristian Skulberg
1986          : Einar Moe
1986-1988: Tone Bratteli
1988-1989: Jakob Wahl
1989-1990: Marit Arnstad
1990          : Jarle Skjørestad
1990-         : Unni Mathisen
1990-         : Margit Pedersen

Personlig rådgiver (1. februar 1983 - 1. juli 1992)
1983-1985: Kjell Wickstrand

Politisk rådgiver (1. juli 1992 - )
         -1996: Unni Mathisen
         -1993: Margit Pedersen
1996-1997: Eirin Kristin Sund
1997-2000: Randi Øgrey
2000-2001: Jo Stein Moen
2001-2004: Bjørn Johnny Skaar
2004-2005: Åshild Mathisen
2005-2006: Kjetil Bjørklund
2006-2007: Morten Wasstøl
2007-2009: Morten Wasstøl (også Utenriksdepartementet (utviklingssaker))
2008-2009: Arvinn E. Gadgil (også Utenriksdepartementet (utviklingssaker))
2009-2012: Audun Garberg
2012-2013: Audun Garberg
2012-2013: Olav Magnus Linge
2013-         : Jens Frølich Holte
2013          : Rikke Sjøberg (plansaker)


Klima- og miljødepartementet
(1. januar 2014 - )
        -2015: Jens Frølich Holte
2015-        : Jens Frølich Holte
2016         : Thor Arne Englund
2017         : Thor Arne Englund