Forsiden

Politisk rådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet

1946 -

Stillingen som politisk rådgiver i departementene er videreføringen av to stillinger som vokste fram fra slutten av 1940-tallet - personlig sekretær fra 1946 og personlig rådgiver fra 1974. I 1992 ble de to stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor. 

 

Handelsdepartementet/ Industridepartementet/Næringsdepartementet/
Nærings- og energidepartementet/Nærings- og handelsdepartementet/
Nærings- og fiskeridepartementet

1946 -

Departementet for handel, sjøfart og industri/
Handelsdepartementet
( - 6. desember 1947)
Personlig sekretær (1946 - )
1946-1947: Arne Gulbrand Drogseth


Departementet for industri og håndverk/
Industridepartementet
( - 31. desember 1987)
Personlig sekretær (15. januar 1973 - ) 
1973          : Knut Heen
1974-1976: Erland Johan Mikkelsen
1976-1977: Erland Johan Mikkelsen
1978-1979: Knut Buberg
1981          : Tor Andersen
1981-1983: Kristin Clemet
1983          : Petter Kristian Granli
1983-1985: Frode Helgerud
1985          : John Bernander
1985-1986: John Bernander
1986-         : Eirik Haugen

Personlig rådgiver (6. februar 1984 - )
1984-1985: Gottfred Greve


Næringsdepartementet
(1. januar 1988 - 31. desember 1992)
Personlig sekretær (- 1. juli 1992)
         -1989: Eirik Haugen
1989-1990: Heidi Larssen

Personlig rådgiver (23. november 1990 - 1. juli 1992)
1990-         : John Erik Eriksen

Politisk rådgiver (1. juli 1992 - )
         -1992: John Erik Eriksen


Nærings- og energidepartementet

(1. januar 1993 - 31. desember 1996)
Politisk rådgiver
1993          : Eirik Haugen
1994-1995: Signe Horn
1994          : Øyvind Silåmo
1994-1995: Tom Therkildsen
1995-1996: Trond Rostad
1996          : Nina Græger
1996          : Trond Rostad
1996          : Arne Næsheim (energisaker)
1996-         : Inger Johanne Hovengen (næringssaker)
1996-         : Frode Alfheim (næringssaker)


Nærings- og handelsdepartementet
(1. januar 1997 - 31. desember 2013)
Politisk rådgiver
         -1997: Inger Johanne Hovengen
         -1997: Frode Alfheim
1997-1999: Hans Antonsen
1997-1998: Monica Rolfsen
1998          : Grethe Stave
1999-2000: Alfred Bjørlo
1999-2000: Hanne Borgen Vassnes
2000-2001: Tore Sandvik
2000-2001: Pål Berrefjord
2001          : Trygve Bolstad
2001          : Helga Pedersen
2001-2004: Eirik Lae Solberg
2004          : Bernt Jørgen Stray
2004-         : Bjørn Johnny Skaar
2005-2005: Rolf Jarle Brøske
2005-2006: Annelene Svingen
2006-2008: Annelene Svingen
2008          : Anne Margrete Blaker
2008          : Anne Margrethe Blaker
2008-2009: Fride Solbakken
2009-2012: Jeanette Iren Moen
2012-2013: Torstein Tvedt Solberg
2013           : Jan Christian Vestre
2013-          : Morten Storebø


Nærings- og fiskeridepartementet
(1. januar 2014 - )
        -         : Morten Storebø (nærings- og handelssaker)
2014          : Victoria Braathen (fiskerisaker)
2014-2015: Kathrine Pernille Olsen,
                    fra 2015: Katrhine Pernille Beite (fiskerisaker)
2015          : Ida Malthe-Sørenssen (fiskerisaker)
2015-2016: Roy Angelvik (fiskerisaker)
2016-2017: Greta Johanne Solfall (fiskerisaker)
2017-        : Veronica Pedersen Åsheim (fiskerisaker)