Politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet

Politisk rådgiver 1978 - 1992

Stillingen som politisk rådgiver i departementene er videreføringen av to stillinger som vokste fram fra slutten av 1940-tallet - personlig sekretær fra 1946 og personlig rådgiver fra 1974. I 1992 ble de to stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor. 

 

25. januar 1978 - 31. desember 1992

Personlig sekretær (25. januar 1978 - 1. juli 1992)
1978-1979: Aksel Kloster
1980-1981: Arne Walther
1981          : Arne Walther
1981-1983: Nina Heggelund
1983-1985: Thore Westermoen
1986          : Anne Liv Reistad
1986-1988: Rune Bjerke
1988          : Øystein Mæland
1988-1989: Gunnar Myrvang
1989          : Irene Bauer
1990          : Jorunn Vestbø
1990-1992: Gunnar Myrvang

Personlig rådgiver (2. mars 1992 - 1. juli 1992)
1992          : Eirik Haugen

Politisk rådgiver (1. juli 1992 - 31. desember 1992) 
1992          : Eirik Haugen