Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet

1946 -

Stillingen som politisk rådgiver i departementene er videreføringen av to stillinger som vokste fram fra slutten av 1940-tallet - personlig sekretær fra 1946 og personlig rådgiver fra 1974. I 1992 ble de to stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor.

 

1946 -

Personlig sekretær (1946 - 1. juli 1992)
1946-1947: Halvdan Eyvind Stokke
1971-1972: Kjell Dankertsen
1972-1973: Johan Jakob Jakobsen
1973-1975: Bjørn Flage Pettersen
1975-1976: Olav Espe Kvestad
1976-1978: Tore Lindholt
1979-1981: Karen Margrethe Helle
1981          : Karen Margrethe Helle
1981-1983: Bjørn Andersen
1983-1985: Per Arne Watle
1983          : Rolf Pettersen
1985-1986: Odd Arild Kvaløy
1986-1988: Steinar Gullvåg
1989          : Per Gunnar Olsen
1989-1990: Svein Konstali
1990-1992: Gisle Handeland

Personlig rådgiver (1. januar 1984 - 1. juli 1992)
1984          : Svein Sundsbø
1988-1989: Tore Christoffersen
1990-         : Gisle Handeland

Politisk rådgiver (1. juli 1992 – )
         -1994: Gisle Handeland
1994-1996: Inger-Grethe Solstad
1995-1996: Jostein Hernæs
1996-1997: Sverre Myrli
1996-1997: Wenche Pedersen
1997-1999: Atle Hamar
1997-1999: Tore Killingland
1999-2000: Tore Killingland
1999-2000: Torunn Elise Kvisberg
2000          : Jan M. Vevatne
2000-2001: Arnt Frode Jensen
2001-         : Alfred Jens Bjørlo
2004-         : Sverre Molandsveen
         -2004: Alfred Jens Bjørlo
         -2005: Sverre Molandsveen
2005-2007: Erik Lahnstein
2006          : Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim
2007-2009: Anne Tingelstad Wøien
2009          : Anja Kristin Salte Hjelseth
2009-2012: Sigrid Brattabø Handegard
2012-2013: Sigrid Brattabø Handegard
2013-2015: Reynir Johannesson
2015         : Sara Økland
2015-        : Toril Charlotte Ulleberg Reynolds
2016-        : Rikard Gaarder Knutsen