Personlig sekretær i Utenriksdepartementet - Sekretariatet for utviklingshjelp

Personlig sekretær 1983

Stillingen som politisk rådgiver i departementene er videreføringen av to stillinger som vokste fram fra slutten av 1940-tallet - personlig sekretær fra 1946 og personlig rådgiver fra 1974. I 1992 ble de to stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor.

 

17. juni 1983 - 31. desember 1983

Personlig sekretær
1983        : Hanne Marie Kaarstad