Politisk rådgiver ved Statsministerens kontor

1976 -

Stillingen som politisk rådgiver ved Statsministerens kontor og i departementene, er videreføringen av to stillinger som vokste fram fra slutten av 1940-tallet -personlig sekretær fra 1946 og personlig rådgiver fra 1974. I 1992 ble de to stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor.

 

6. september 1976 - 

Personlig sekretær (6. september 1976 - 1. juli 1992)
1976-1979: Harald Norvik
1980-1981: Finn Arne Eriksrud
1981          : Karin Teigen
1981-1983: Terje Osmundsen
1985-1986: Kristin Clemet
1989          : Ståle Dokken
1989-1990: Elsbeth Tronstad

Personlig rådgiver (13. oktober 1980 - 1. juli 1992)
1980-1981: Wiktor Martinsen
1981          : Ingjald Ørbeck Sørheim
1982          : Eirik Moen (fungerende politisk rådgiver)
1983-1985: Terje Osmundsen
1986          : Kristin Clemet
1986-1989: Svein Roald Hansen
1989-1990: Finn Langeland
1990-1991: Grete Berget
1990-1992: Gerd-Liv Valla
1991-         : Kari Kjenndalen

Politisk rådgiver (1. juli 1992 - )
         -1992: Kari Kjenndalen
1992-1996: Inger Elise Birkeland
1992-1994: Norvald Mo
1994-1996: Inger-Anne Ravlum
1996          : Guttorm Lyshagen
1996-1997: Beret Bråten
1996-1997: Rita Ottervik
1997-2000: Gunnstein Instefjord
1997-2000: Randi Gran Tørring
2000-2001: Hilde Singsaas
2000-2001: Kathinka Meirik
2001          : Stein Hernes
2001-2003: Harald Solberg
2002-2005: Øistein Mjærum
2003-         : Wenche Fone
2004-2005: Torunn Elise Kvisberg
         -2005: Wenche Fone
2005-2009: Mina Gerhardsen
2008          : Hadia Tajik
2009-2013: Sindre Fossum Beyer
2010          : John Trygve Tollefsen
2012-2013: Tonje Brenna
2013-2015: Rolf Erik Tveten
2013-2015: Benedicte Staalesen (stabssjefsaker)
2014          : Tom Erlend Skaug
2015-2017: Hans Christian Hansson
2017         : Odd Hoen-Sevje