Politiske rådgivere i Utenriksdepartementet

1956 -

Stillingen som politisk rådgiver i departementene er videreføringen av to stillinger som vokste fram fra slutten av 1940-tallet - personlig sekretær fra 1946 og personlig rådgiver fra 1974. I 1992 ble de to stillingene erstattet av stillingen som politisk rådgiver.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor.

 

1. januar 1956 - 

Personlig sekretær (1. januar 1956 - 1. juli 1992)
1956-1960: Tim Greve
1960-1962: Knut Frydenlund
1962-1963: Kjeld Vibe
1963          : Kjeld Vibe 
1963-1964: Kjeld Vibe
1964-1965: Knut Frydenlund
1965          : Thorvald Stoltenberg
1965          : Thorvald Stoltenberg 
1966-1970: Kjell Colding
1970-1971: Per Thelin Haugestad
1971-1972: Arne Arnesen
1972-1973: Asbjørn Ringen
1973-1974: Thor Viksveen
1974-1975: Bjørn Skogmo
1975-1976: Leonard Larsen
1976-1979: Leonard Larsen
1980-1981: Bernt Bull
1981          : Bernt Bull
1981-1985: Hans Chr. Erlandsen
1986          : Kai Henriksen
1987-1988: Knut Røed
1988-1989: Øystein Mæland
1989          : Lars Fure
1989-1990: Hilde Johnson 
1990          : Åslaug Haga (bistandssaker)
1990          : Tordis Langseth (bistandssaker)
1990-1992: Elisabeth Walaas (handels- og skipsfartssaker)
1992-         : Marianne Andreassen (handels- og skipsfartssaker)

Personlige rådgivere (20. mai 1986 - 1. juli 1992)
1986-1987: Bernt Bull
1987-1988: Trond Bakkevig
1989-1990: Elsa Skarbøvik
1989-1990: Kai Henriksen (handels- og skipsfartssaker)
1990          : Tore Rimmereid (handels- og skipsfartssaker)
1990-1992: Jan Egeland 
1990-         : Inger-Anne Ravlum (bistandssaker)
1992-         : Dag Terje Andersen

Politiske rådgivere (1. juli 1992 - )
         -1992: Dag Terje Andersen 
         -1992: Inger-Anne Ravlum (bistandssaker)
         -1993: Marianne Andreassen (handels- og skipsfartssaker)
1992-1993: Nils Asbjørn Engstad
1992-1996: Anne Marie Bekkelund (bistandssaker)
1993-1996: Tore Gundersen
1993-1994: Even Aas (handels- og skipsfartssaker)
1994-1995: Rolf Lasse Lund (handels- og skipsfartssaker)
1994-1996: Rita Westvik (handels- og skipsfartssaker)
1995-1996: Hallgeir Utne Hatlevik (handels- og skipsfartssaker)
1996-1997: Tore Gundersen
1996-1997: Jardar Flaa 
1996-1997: Anne Marie Bekkelund (bistandssaker)
1997-1998: Roar Stangnes
1997-2000: Olav Kjørven (utviklings- og menneskerettighetssaker)
1998-2000: Aud Kvalbein
2000-2001: Anne Marit Bjørnflaten
2000-2001: Håvard Aagesen (utviklingssaker)
2001-2005: Kristin Røymo
2001-2003: Janne Johnsen
2001-2005: David Hansen (utviklingssaker)
2003-2005: Marit Berger
2005-2009: Gry Larsen
2005-2007: Torbjørn Urfjell (utviklingssaker)
2007-2009: Morten Wasstøl (utviklingssaker, også Miljøverndepartementet)
2008-2009: Arvinn E. Gadgil (utviklingssaker, også Miljøverndepartementet)
2009-2011: Tarjei Skirbekk
2009-2012: Arvinn E. Gadgil (utviklingssaker)
2011          : Signe Brudeset
2011-2012: Astrid Huitfeldt
2012          : Arvinn E. Gadgil (utviklingssaker)
2012-         : Unni Grønsberg Berge (utviklingssaker)
2012-2013: Katrhine Raadim
2012-2013: Ingrid Johansen Aune
2013-2015: Ingrid Skjøtskift
2013         : Jens Frølich Holte (klima- og skogsaker)
2013-2015: Benedicte Staalesen (EØS- og EU-saker)
2015-2016: Peder Weidemann Egseth
2015-2016: Benedicte Staalesen (EØS- og EU-saker)
2016-        : Bård Ludvig Thorheim
2016         : Ragnhild Berg Nilsen (EØS- og EU-saker)
2016-2017: Benedicte Staalesen (EØS- og EU-saker)
2016-2017: Ragnhild Berg Nilsen (EØS- og EU-saker)
2017-        : Ragnhild Berg Nilsen (EØS- og EU-saker)