Statssekretærer ved Statsministerens kontor

1829 - 1906, 1939 - 1945, 1945 -

Ved Statsministerens kontor i Norge er stillingen som statssekretær en viderføring av en stilling som 2. juli 1829 ble opprettet ved den svenske stattholderens kontor i Christiania (Oslo) - som Sekretær for Den norske regjerings formann. Stillingen skulle betjene den av de norske statsrådene som etter rang ble betegnet som førstestatsråd, og som ledet regjeringsmøtene i kongens og stattholderens fravær.

Fra denne sekretærstillingen løper en linje via stillingen som Statsministerens sekretær 1905-1906, med avbrudd 1906-1939 fordi statsministeren da også var sjef for et departement, fram til statsministeren igjen fikk egen sekretær i oktober 1939 og begrepet Statsministerens kontor ble tatt i bruk. Fra 1945 hadde Statsministerens kontor tre slike stillinger. I 1956 ble betegnelsen statssekretær innført om disse nå partipolitiske stillingene ved Statsministerens kontor.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd, mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor.

 

2. juli 1829 -

Sekretær hos den norske regjerings formann (4. juli 1829 - 1905)
1829-1876: Christian Holst
1876-1886: Carl Ludvig Christopher Ingstad
1886-1887: embetet ikke besatt
1887-1889: William Collett
1889-1891: Carl Ludvig Christopher Ingstad
1891-1893: Edvard Kristoffer Storm Blom
1893-1895: Carl Ludvig Christopher Ingstad
1895-1898: Jakob von der Lippe
1898-1900: Edvard Kristoffer Storm Blom
1900-1902: Jon Halvorsen Hektoen
1902-1903: Leif Bøgh
1903-         : Paul Ivar Paulsen

Statsministerens sekretær (1905 - 1906, oktober 1939 - 25. juni 1945) 
         -1906: Paul Ivar Paulsen
1939-1940: Finn Solberg Larsen
1940          : Olaf Solumsmoen (pressesekretær)
1940-         : Ragna Hagen (personlig sekretær) 
1940-1945: Harald Juell, Hans Christian Berg, Tor Gjesdal med flere

Statsministerens sekretærer (25. juni 1945 - 6. januar 1956) 
          -1945: Ragna Hagen (personlig sekretær)
1945           : Jens Christian Hauge
1945-1946: Gunnar Bøe
1945-1946: Johan Henrik Hoffman
1946-1948: Johan ZeierCappelen
1946-1948: Arnfinn Guldvog
1947          : Helge Sivertsen
1948          : Arnfinn Vik
1948-1951: Kai Birger Knudsen
1948-1951: Olaf Solumsmoen (pressesekretær, pressesjef 1950-)
1949-1951: Arne Gunnar Haarr
1951-1952: Kai Birger Knudsen
1951-1955: Olaf Solumsmoen
1951         : Arne Gunnar Haarr
1951-1955: Arnfinn Guldvog
1953-1955: Inge Scheflo
1955-         : Olaf Solumsmoen
1955-         : Arnfinn Guldvog
1955          : Kai Knudsen
1955-1956: Oddvar S. Kvam

Statssekretærer ved Statsministerens kontor (6. januar 1956 - )
        -1963:  Olaf Solumsmoen
        -1956: Arnfinn Guldvog
1956-1963: Dagfin Juel
1958-1963: Kjell Aabrek
1963          : Ivar Johansen
1963          : Paul Thyness
1963-1965: Olaf Solumsmoen
1963-1965: Dagfinn Juel
1963-1965: Kjell Aabrek
1965-1971: Odd Bye
1966-1971: Emil Vindsetmo
1970-1971: Ole N. Hoemsnes (presse- og informasjonsråd)
1971-1972: Oluf Fuglerud
1971-1972: Erik Himle
1971-1972: Arne Lie
1972          : Kjell Kristensen
1972-1973: Harald Synnes
1972-1973: Per Høybråten
1972-1973: Kjell Magne Bondevik
1973          : Oluf Arntsen
1973-1976: Oluf Fuglerud
1973-1976: Arne Lie
1973-1976: Kjell Kristensen
1976-1981: Kjell Kristensen
1976          : Oluf Fuglerud
1976-1980: Eskild Jensen
1976-1980: Paul Engstad
1980-1981: Per Vassbotn
1980-1981: Olav Bucher-Johannessen
1981          : Olav Bucher-Johannessen
1981          : Arne Øien
1981          : Wiktor Martinsen
1981-1984: Erling Norvik
1981-1984: Kjell Colding
1981-1986: Erik Nessheim
1984-1986: Arne Skauge
1984-1986: Nils Morten Udgaard
1986          : Morten Steenstrup
1986-1989: Torstein Moland
1986-1989: Ted Hanisch
1986-1989: Eldrid Nordbø
1987-1989: Arne Strand
1989-1990: Kjell Hanssen
1989-1990: Kai Eide
1989-1990: Arvid Moss
1990-1993: Bjørn Skogstad Aamo
1990-1992: Per Arne Bjerke
1990-1992: Lene Løken
1990-1994: Ole Berrefjord
1992-1995: Svein Roald Hansen
1992-1994: Gerd-Liv Valla
1992-1996: Øystein Singsaas
1994-1996: Norvald Mo
1995-1996: Martin Kolberg
1996-1997: Norvald Mo
1996-1997: Frøy Kannert
1996-1997: Britt Schultz
1996-1997: Sten R. Helland
1997-2000: Kari Husøy
1997-2000: Gunnar Husan
1997-2000: Odd Jostein Sæter
1997-1999: Jarle Skjørestad
1997-2000: Per Tore Woie
1999          : Åslaug Haga
1999-2000: Anna Kristine Jahr Røine
2000          : Tore Killingland
2000-2001: Jonas Gahr Støre
2000-2001: Norvald Mo
2000          : Hege Norheim
2000-2001: Jan-Erik Larsen
2000-2001: Tom Therkildsen
2000-2001: Lisbeth Berg-Hansen
2001-2005: Kari Husøy
2001-2005: Gunnar Husan
2001-2005: Odd Jostein Sæter
2001-2005: Eirik Moen
2001-2005: Gunnar Kvassheim
2001-2005: Siv Nordrum
2005-2006: Lars Erik Flatø
2005-2007: Bård Vegar Solhjell
2005-2008: Hege Solbakken
2005-2012:Svein Fjellheim
2005-2007: Morten Wetland
2005-2011: Torbjørn Giæver Eriksen
2005-         : Rita Skjærvik
2006-2009: Hilde Singsaas
2006          : Anne Odden
2006          : Kjetil Hillestad
2006-2009: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
2007-2009: Kjersti Markusson
2008         : Snorre Wikstrøm
2008-2009: Per Johannessønn Jordal
2008-2009: Jan-Erik Larsen
2009-2012: Dagfinn Sundsbø
2009-2013: Snorre Wikstrøm
2009-2011: Mina Gerhardsen
2010-2013: Tor Brostigen
2010           : Lotte Grepp Knutsen
2011-2013: Hans Kristian Amundsen
2011-2013: Inger-Anne Ravlum
2012-2013: Halvard Ingebrigtsen
2012-2013: Erik Lahnstein
2012           : Sindre Fossum Beyer
2012-2013: Mette Nord
2013           : Halvard Ingebrigtsen
2013-2017  : Julie Margrethe Bordtkorb
2013-          : Lars Øy
2013-          : Sigbjørn Aanes
2013-2014: Fredrik Färber
2013-2016: Laila Bokhari
2013-2015: Tore Vamraak
2014-          : Himanshu Gulati
2014-2015: Marit Berger Røsland
2015-         : Torkild Solli Haukaas
2015-         : Ingvild Næss Stub
2015-2016: Tom-Christer Nilsen
2016-        : Marianne Eikvåg Groth
2017         : Tom Erlend Skaug