Norske statsråder

1814 -

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. I de fleste sammenhenger brukes imidlertid betegnelsen statsråd synonymt med minister.

Tittelen statsråd ble innført ved kongelig resolusjon 19. mai 1814, etter at Riksforsamlingen på Eidsvold hadde tatt den i bruk i grunnloven av 17. mai. Tittelen erstattet tittelen regjeringsråd, som til da hadde vært i bruk siden 2. mars 1814.

Siden 16. november 2001 brukes tittelen regjeringsråd om den administrative sjefen ved Statsministerens kontor, som også er statsrådsekretær.

Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse. 

> Statsråder i det enkelte departement

> Statsråder uten departement 1814-

> Norske statsråder i Stockholm 1814-1905

> Nordisk samarbeidsminister i Norge 1971-