Norske statsråder uten departement

1814 -

Norske statsråder er ikke alltid departementssjefer. Det gjelder statsråder som har ansvar for et saksfelt i et departement som ledes av en annen statsråd.

Det har vært tilfelle for statsråder som har ledet sekretariater som ikke har ligget under et departement. I perioden 1814-1905 gjaldt det alle statsråder som tjenestegjorde ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm. Og det har vært tilfelle for statsråder som i perioder ikke har hatt et avgrenset ansvarsområde, det vil si vært statsråder uten portefølje eller konsultative statsråder.  

Listen nedenfor viser disse med unntak av Stockholm-statsrådene 1814-1905, som er oppført under Norske statsråder i Stockholm 1814-1905

 

2. mars 1814 -

Periode Navn Ansvarsområde

1814-1815

Marcus Rosenkrantz

Sjef for Rigsbanken i Norge 1814-1815
Førstestatsråd 1814-1815

1814

Niels Aall

Uten portefølje

1814-1815

Carsten Tank Anker

Sendemann i London

1814

Thomas Fasting

Uten portefølje

1814

Diderik Hegermann

Uten portefølje

1814-1815

Christian Krohg

Uten portefølje

1814-1817

Severin Løvenskiold

Sendemann i Danmark

1818

Christian Krohg

Uten portefølje

1819

Jonas Collett

Uten portefølje

1821

Jonas Collett

Uten portefølje

1940-1942

Anders Frihagen

Konsultativ, utsending i Stockholm

1940-1942

Johan Ludwig Mowinckel

Konsultativ, utsending i Stockholm

1940-1945

Sven Nielsen

Konsultativ 1940-1941
Statens Revisjonskontor 1941-1945

1940

Arne Sunde

Konsultativ

1940-1941

Jakob Vik

Konsultativ, tiltrådte ikke

1940-1943

Anders Fjelstad

Konsultativ

1941

Paul Hartmann

Konsultativ

1942

Paul Hartmann

Konsultativ

1945

Hans Gabrielsen

Konsultativ, gjenoppbyggingen 
av Finnmark

1945

Conrad Bonnevie-Svendsen

Konsultativ, kirkesaker i Kirke- og undervisningsdepartementet

1945

Kirsten Hansteen

Konsultativ, spesielle oppgaver 
i forbindelse med Sosialdepartementet

1945-1948

Aaslaug Aasland

Konsultativ i Sosialdepartementet

1945-1948

Peder Holt

Konsultativ, gjenoppbyggingen
av Finnmark

1945-1946

Reidar Carlsen

Konsultativ, fiskerisaker i Handelsdepartementet

1950

Nils Hønsvald

Konsultativ

1955-1956

Aase Bjerkholt

Konsultativ, familie- og forbrukersaker

1974-1976

Jens Evensen

Havrettssekretariatet

1976-1978

Jens Evensen

Havrettssekretariatet

1980-1981

Per Kleppe

Planleggingssekretariatet

1981

Per Kleppe

Planleggingssekretariatet

1981

Lars Roar Langslet

Kultur- og vitenskapssaker i Kirke- og undervisningsdepartementet

1983

Reidun Brusletten

Sekretariatet for utviklingshjelp

1988

Kurt Mosbakk

Handels- og skipsfartssaker
i Utenriksdepartementet

1988-1989

Jan Balstad

Handels- og skipsfartssaker
i Utenriksdepartementet

1989-1990

Kaci Kullman Five

Handels- og skipsfartssaker
i Utenriksdepartementet

1989

Kristin Clemet

Administrasjonssaker i Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Arbeidssaker i Kommunal og arbeidsdepartementet

1990

Tom Vraalsen

Bistandssaker i Utenriksdepartementet

1990-1991

Eldrid Nordbø

Handels- og skipsfartssaker
i Utenriksdepartementet

1990

Åse Kleveland

Kultursaker i Kirke- og kulturdepartementet

1990-1992

Grete Faremo

Bistandssaker i Utenriksdepartementet

1991-1994

Bjørn Tore Godal

Handels- og skipsfartssaker
i Utenriksdepartementet

1992-1995

Werner Christie

Helsesaker i Sosialdepartementet
Helsesaker i Sosial- og helsedepartementet

1992-1996

Kari Nordheim-Larsen

Bistandssaker i Utenriksdepartementet

1994-1996

Grete Knudsen

Handels- og skipsfartssaker
i Utenriksdepartementet

1995-1996

Gudmund Hernes

Helsesaker i Sosial- og helsedepartementet

1996-1997

Gudmund Hernes

Helsesaker i Sosial- og helsedepartementet

1996

Grete Knudsen

Næringssaker i Nærings- og energidepartementet

1996-1997

Kari Nordheim-Larsen

Bistandssaker i Utenriksdepartementet

1996

Terje Rød-Larsen

Planleggingssakretariatet

1997-2000

Dagfinn Høybråten

Helsesaker i Sosial- og helsedepartementet

1997-2000

Hilde Frafjord Johnson

Utviklingssaker i Utenriksdepartementet

2000-2001

Tore Tønne

Helsesaker i Sosial- og helsedepartementet

2000-2001

Anne Kristin Sydnes

Utviklingssaker i Utenriksdepartementet

2001

Dagfinn Høybråten

Helsesaker i Sosial- og helsedepartementet

2001-2005

Hilde Frafjord Johnson

Utviklingssaker i Utenriksdepartementet

2005-2009

Erik Solheim

Utviklingssaker i Utenriksdepartementet,
2007-2009 også sjef for Miljøverndepartementet

2007-2012

Tora Aasland

Forsknings- og høyere utdanningssaker
i Kunnskapsdepartementet

2009-2013 Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Stabssjef Statsministerens kontor
2009 Hanne Bjurstrøm Internasjonale klimaforhandlinger
i Miljøverndepartementet
2013- Vidar Helgesen Stabssjef Statsministerens kontor
Også EØS- og EU-saker i Utenriksdepartementet
2014- Elisabeth Aspaker Fiskerisaker i Nærings- og fiskeridepartementet