Statssekretærer i norske departementer

1947 -

11. juli 1947 - Den politiske stillingen som statssekretær ved Statsministerens kontor er siden 1956 en videreføring av stillingen som statsministerens sekretær. Denne ble opprettet første gang i 1829. Stillingen som statssekretær i departementene vokste fram fra 1947. 

Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd, mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor.

I årene 1814-1925 ble tittelen statssekretær brukt om embetet som statsrådsekretær.

 

Statsministerens kontor
Sekretær for statsministeren/statssekretærer ved Statsministerens kontor
1945-

 

Utenriksdepartementet
Statssekretærer
1948-

 

Kirke- og undervisningsdepartementet/Utdannings- og forskningsdepartementet/Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet/Utdannings- og forskningsdepartementet/
Kunnskapsdepartementet
Statssekretærer
1947-

 

Justis- og politidepartementet/
Justis- og beredskapsdepartementet
Statssekretærer
1970-

 

Finans- og tolldepartementet/
Finansdepartementet
Statssekretærer
1947-

 

Forsvarsdepartementet
Statssekretær
1947-

 

Sosialdepartementet/Sosial- og helsedepartementet/ Sosialdepartementet/Arbeids- og sosialdepartementet/
Arbeids- og inkluderingsdepartementet/Arbeidsdepartementet/
Arbeids- og sosialdepartementet
Statssekretærer
1947-
 
 

 

Samferdselsdepartementet
Statssekretær
1947-

 

Landbruksdepartementet/
Landbruks- og matdepartementet
Statssekretær
1948-

 

Handelsdepartementet/Industridepartementet/Næringsdepartementet/
Nærings- og energidepartementet/Nærings- og handelsdepartementet/
Nærings- og fiskeridepartementet
Statssekretærer
1947-

 

Fiskeridepartementet/
Fiskeri- og kystdepartementet
Statssekretær
1954 - 2013

 

Handels- og skipsfartsdepartementet
Statssekretær
1969-1987

 

Kommunal- og arbeidsdepartementet/Kommunaldepartementet/
Kommunal- og arbeidsdepartementet/
Kommunal- og regionaldepartementet/
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Statssekretærer
1964-

 

Lønns- og prisdepartementet
Statssekretær
1971-1972

 

Forbruker- og administrasjonsdepartementet/Familie- og forbrukerdepartementet/Barne- og familiedepartementet/
Barne- og likestillingsdepartementet/
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Statssekretær
1972 - 
 

 

Miljøverndepartementet/
Klima- og miljødepartementet
Statssekretær
1972-

 

Havrettssekretariatet
Statssekretær
1976-1978

 

Olje- og energidepartementet
Statssekretær
1978-1992

 

Planleggingssekretariatet
Statssekretær
1980-1981

 

Kultur- og vitenskapsdepartementet/Kirke- og kulturdepartementet/ Kulturdepartementet/Kultur- og kirkedepartementet/
Kulturdepartementet
Statssekretærer
1982-
 

 

Sekretariatet for utviklingshjelp
Statssekretær
1983

 

Departementet for utviklingshjelp
Statssekretær
1984-1990

 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet/ Administrasjonsdepartementet/ Planleggings- og samordningsdepartementet/Arbeids- og administrasjonsdepartementet/Moderniseringsdepartementet/
Fornyings- og administrasjonsdepartementet/
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Statssekretær
1990 - 2013
 

 

Planleggingssekretariatet og planavdelingen i Finansdepartementet
Statssekretær
1996

 

Olje- og energidepartementet
Statssekretær
1997-

 

Helsedepartementet/
Helse- og omsorgsdepartementet
Statssekretærer
2002-