Forsiden

Utenriksdepartementet

Utenriksminister 1905 -

Som følge av Stortingets vedtak 7. juni 1905 om at unionen med Sverige var oppløst, ble det i regjeringsresolusjon samme dag besluttet at Handelsdepartementets utenriksavdeling fra 15. juni samme år skulle bli eget departement. Første sjef ble statsminister Jørgen Løvland - norsk statsminister i Stockholm siden 11. mars 1905. 1. desember 1905 ble Utenriksdepartementet formelt opprettet.

1. desember 1905 -

 

Utenriksminister (1. desember 1905 - )
1905-1907: Jørgen Løvland
1907-1908: Jørgen Løvland
1908-1910: Wilhelm Christophersen
1910-1913: Johannes Irgens
1913-1920: Nils Ihlen
1920-1921: Christian Michelet
1921-1922: Arnold Ræstad
1922-1923: Johan Ludwig Mowinckel
1923-1924: Christian Michelet
1924-1926: Johan Ludwig Mowinckel
1926-1928: Ivar Lykke
1928           : Edvard Bull
1928-1931: Johan Ludwig Mowinckel
1931-         : Birger Braadland
1932          : Nils Trædal 
         -1933: Birger Braadland
1933-1935: Johan Ludwig Mowinckel
1935-         : Halvdan Koht
1940          : Trygve Lie
1940          : Trygve Lie
1940          : Ingolf Christensen (Administrasjonsrådet i Oslo) 
1940-         : Trygve Lie
        -1941 : Halvdan Koht
1945          : Terje Wold
1945          : Oscar Torp (i Oslo) 
         -1945: Trygve Lie
1945          : Trygve Lie
1945-1946: Trygve Lie
1946-1951: Halvard Lange
1951-1955: Halvard Lange
1955-1963: Halvard Lange
1963          : Erling Wikborg
1963-1965: Halvard Lange
1965-1970: John Lyng
1970-1971: Svenn Stray
1971-1972: Andreas Cappelen
1972-1973: Dagfinn Vårvik
1973-1976: Knut Frydenlund
1976-1981: Knut Frydenlund
1981          : Knut Frydenlund
1981-1986: Svenn Stray
1986-1987: Knut Frydenlund
1987-1989: Thorvald Stoltenberg
1989-1990: Kjell Magne Bondevik
1990-1993: Thorvald Stoltenberg
1993-1994: Johan Jørgen Holst
1994-1996: Bjørn Tore Godal
1996-1997: Bjørn Tore Godal
1997-2000: Knut Vollebæk
2000-2001: Thorbjørn Jagland
2001-2005: Jan Petersen
2005-2012: Jonas Gahr Støre
2012-2013: Espen Barth Eide
2013-         : Børge Brende