Anne Haabeth Rygg

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (H)

for statsråd Meyer, Morten Andreas

Moderniseringsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.10.2004–17.10.2005