Aksel Jakobsen

Tidligere roller:

Statssekretær (KrF)

for statsråd Ulstein, Dag-Inge

Utenriksdepartementet - Erna Solbergs regjering

25.01.2019–14.10.2021

Politisk rådgiver (KrF)

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Arbeids- og sosialdepartementet (av 2004) - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.10.2004–17.10.2005

Politisk rådgiver (KrF)

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Sosialdepartementet (av 2002) - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

18.06.2004–01.10.2004

Politisk rådgiver (KrF)

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

15.01.2004–18.06.2004