Aase Marthe Johansen Horrigmo

Nåværende rolle:

Statssekretær

for statsråd Asheim, Henrik

KunnskapsdepartementetErna Solbergs regjering

24.01.2020–

Tidligere roller:

Statssekretær (H)

for statsråd Mæland, Monica

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Erna Solbergs regjering

17.01.2018–24.01.2020