Anne Tørå Solsvik

Nåværende rolle:

Statssekretær

for statsråd Melby, Guri

KunnskapsdepartementetErna Solbergs regjering

05.10.2020–