Anja Johansen

Nåværende rolle:

Statssekretær

for statsråd Melby, Guri

KunnskapsdepartementetErna Solbergs regjering

13.03.2020–

Tidligere roller:

Statssekretær (V)

for statsråd Grande, Trine Skei

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

24.01.2020–13.03.2020