Arild Rødland

Tidligere roller:

Statssekretær (KrF)

for statsråd Kristiansen, Kåre

Olje- og energidepartementet (av 1978) - Kåre Willochs regjering

27.06.1983–09.05.1986