Arne Strand

Tidligere roller:

Statssekretær for pressesaker

for statsminister Brundtland, Gro Harlem

Statsministerens kontor - Gro Harlem Brundtlands andre regjering

19.01.1987–16.10.1989