Anders Sandøe Ørsted Bull

Tidligere roller:

Konstituert armeminister

Armedepartementet (av 1846) - Christian Selmers ministerium

19.03.1884–03.04.1884

Konstituert armeminister

Armedepartementet (av 1846) - Christian Selmers ministerium

16.09.1881–26.09.1881

Konstituert armeminister i Kristiania under interimsregjeringen i Stockholm 16.09.1881-26.09.1881.

Konstituert armeminister

Armedepartementet (av 1846) - Frederik Stangs ministerium

06.07.1875–21.07.1875

Konstituert armeminister i Kristiania under interimsregjeringen i Stockholm 06.07.1875-21.07.1875

Konstituert armeminister

Armedepartementet (av 1846) - Frederik Stangs ministerium

26.05.1875–05.06.1875

Konstituert armeminister i Kristiania under interimsregjeringen i Stockholm 26.05.1875-05.06.1875.