Bengt Trygve Eidem

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (permisjon) (H)

for statsråd Devold, Kristin Krohn

Forsvarsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

24.01.2005–17.10.2005

Politisk rådgiver (H)

for statsråd Devold, Kristin Krohn

Forsvarsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.01.2004–24.01.2005