Carsten Tank Anker

Tidligere roller:

Statsråd - sendemann til London

27.11.1814–05.05.1815

Statsråd - sendemann til London

02.03.1814–27.11.1814

Utnevnt som sjef for 5. Departement (økonomisk forvaltning). Tiltrådte ikke som det da han 28.02.1814 var sendt til London i diplomatisk oppdrag av regent Christian Frederik. I perioden 02.03.1814-19.05.1814 ble regjeringen betegnet som Regjeringsrådet og medlemmene som regjeringsråder. Fra 19.05.1814 ble regjeringen etter Riksforsamlingens beslutning betegnet som Statsrådet og medlemmene som statsråder. Anker ble ikke stadfestet i embetet av kronprins Carl Johan 11.11.1814, men ble heller ikke kalt hjem.