David Hansen

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (KrF)

for statsråd Johnson, Hilde Frafjord

Utenriksdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

22.10.2001–17.10.2005