Elsa Skarbøvik

Tidligere roller:

Personlig rådgiver (KrF)

for statsråd Bondevik, Kjell Magne

Utenriksdepartementet - Jan P. Syses regjering

17.10.1989–03.11.1990