Frank Bakke-Jensen

Nåværende rolle:

Forsvarsminister

ForsvarsdepartementetErna Solbergs regjering

20.10.2017–

Utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Også nordisk samarbeidsminister.

Tidligere roller:

EØS- og EU-minister (H)

Utenriksdepartementet - Erna Solbergs regjering

20.12.2016–20.10.2017

EØS-saker og forholdet til EU.