Gina Lund

Tidligere roller:

Statssekretær (A)

for statsråd Huitfeldt, Anniken

Arbeidsdepartementet (av 2010) - Jens Stoltenbergs andre regjering

21.09.2012–15.02.2013

Statssekretær (A)

for statsråd Bjurstrøm, Hanne Inger

Arbeidsdepartementet (av 2010) - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.01.2010–21.09.2012

Statssekretær (A)

for statsråd Bjurstrøm, Hanne Inger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

21.12.2009–01.01.2010

Statssekretær (A)

for statsråd Aasrud, Rigmor

Fornyings- og administrasjonsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

30.10.2009–20.12.2009