Guri Melby

Nåværende rolle:

Kunnskaps- og integreringsminister

KunnskapsdepartementetErna Solbergs regjering

13.03.2020–