Janne Johnsen

Tidligere roller:

Statssekretær (H)

for statsråd Ludvigsen, Svein

Fiskeri- og kystdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.10.2004–17.10.2005

Statssekretær (H)

for statsråd Ludvigsen, Svein

Fiskeridepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

31.01.2003–01.10.2004

Politisk rådgiver (H)

for statsråd Petersen, Jan

Utenriksdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

22.10.2001–31.01.2003