Jardar Jensen

Tidligere roller:

Statssekretær (H)

for statsråd Sanner, Jan Tore

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Erna Solbergs regjering

01.01.2014–06.11.2015

Statssekretær (H)

for statsråd Sanner, Jan Tore

Kommunal- og regionaldepartementet - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–31.12.2013