Jorid Juliussen Nordmelan

Nåværende rolle:

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Tajik, Hadia

Arbeids- og sosialdepartementet (av 2014)Jonas Gahr Støres regjering

14.10.2021–