John Austrheim

Tidligere roller:

Samferdselsminister (Sp)

Samferdselsdepartementet - Lars Korvalds regjering

18.10.1972–16.10.1973