John-Ragnar Aarset

Nåværende rolle:

Statssekretær

for statsråd Hareide, Knut Arild

SamferdselsdepartementetErna Solbergs regjering

09.03.2020–

Tidligere roller:

Statssekretær (H)

for statsråd Solvik-Olsen, Ketil

Samferdselsdepartementet - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–16.12.2015

Politisk rådgiver (H)

for statsråd Solberg, Erna

Kommunal- og regionaldepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

10.05.2004–17.10.2005